"Greppa näringen" lanserar miljörådgivning

Greppa Näringen lanserar nu en ny miljörådgivning för gårdar med mer än 15 hästar. Tanken är att öka kunskapen om hästars påverkan på ...