1,50-seger för Irma Karlsson och "Ida" i Tyskland

Haide Westring
Irma Karlsson och Ida vd Bisschop visade en hel radda tyska ekipage var skåpet ska stå. De satte nämligen gasen i botten och flög över den tuffa banan i Neustadt Dosse.