Kungsörs ridklubb har ett mål – en ny anläggning

Sedan 2014 har styrelse och ridskolechef, tillsammans med sakkunniga och ideella, jobbat aktivt med att analysera hur ridskolan i Kungsör ska kunna möta framtiden. I mars inleddes en första dialog om klubbens behov med kommunen.