Glöm inte att provta hästarna för stor blodmask på våren

Adobe Stock
Här listar SVA:s veterinär Eva Osterman Lind vanliga hästparasiter. Hon ger även viktiga råd om träckprov och betesplanering – och förklarar varför vi måste ha extra koll på stor blodmask i vår.