Matchfixning bestraffas hårdare än sexualbrott

Idrottsledare som begår sexuella övergrepp mot elever kan bli avstängda från idrotten under kortare tid än vad som gäller vid exempelvis dopning.