Hovslagaren: Tänk på brandrisken vid skoning!

Adobe Stock
Bridget Uvemark är hovslagare godkänd av Jordbruksverket. I den här texten vill hon påminna häst- och stallägare om brandrisken vid skoning och de förhållningsregler som gäller.