Den giftiga sprängörten farlig för hästar vid torka

Sprängörten är en av de farligaste växterna vi har. När det nu är torka i betesmarkerna kan den bli ett ännu större hot mot betesdjuren.