Veterinär får erinran – använde antibiotika för lättvindigt

Adobe Stock
Länsstyrelsen gjorde en föranmäld kontroll vid en seminstation, efter att tre hästar som besökt stationen testats positiva för MRSA. Förutom att kontrollera hygienrutinerna granskade man journalen för de aktuella hästarna.