Enkät om smittskydd inför examensarbetet

Adobe Stock
I ett examensarbete ska studenten Emma Faring skriva om smittskydd och vaccinationsrutiner inom svensk hästuppfödning. Hennes enkät lägger grund för arbetet.