Föreläggande för bristfällig transport av hästar

Adobe Stock
En hästföretagare har fått ett föreläggande av länsstyrelsen avseende transport av hästar. Detta efter en transport i somras, då företagaren transporterade hästar från Danmark till Sverige i för litet utrymme och utan de tillstånd som krävdes.