Nya föreskrifter om hästhållning klubbade

Adobe Stock
Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter för hästhållning. Dessa börjar gälla den 1 mars 2019. Det är tillsvidare tillåtet att hålla häst i befintliga spiltor, men inte i nybyggda sådana. Utredningen i ärendet pågår.