Favorit i repris: Balans är Carl Hesters mantra

Maria Oscarius
Clinicreferatet från Carl Hesters Sverige-comeback blev vårt mest lästa på Hippson.se under 2018. Med humor, värme och självdistans guidade han ryttare, hästar och publik genom de viktigaste punkterna i den träningsfilosofi han har byggt upp. Eller som han själv uttryckte det: "Jag har stulit det bästa av de bästa och fyllt min verktygslåda med."