Ridanläggning utökar smittskyddet

Runsten Equestrian
Efter den senaste tidens smittor i Stockholmsområdet har Runsten Equestrian infört obligatorisk vaccinering var sjätte månad. Detta gäller de uppstallade hästarna på gården.