Även islandshästar ska få plats i Höganäs hästcentrum

Möjligheterna att skapa ett hästcentrum i Höganäs har utretts och ska snart redovisas. Nu kan man se hur det är tänkt att se ut.