Miljardmarknad lockar svenska hästföretagare

Hästnäringen omsätter runt 72 miljarder kronor i Sverige och 1 200 miljarder kronor inom EU. Den tekniska utvecklingen öppnar samtidigt upp för nya affärsidéer kopplade till näringen.