Sveland flyttar till Lund och skapar ny organisationsstruktur

Genom flytten till Lund hoppas djurförsäkringsbolaget Sveland på att få till samarbeten med studenter och universitet, och att underlätta rekryteringen av...