Stadgeändringar i Svenska ridsportförbundet

Stadgar och stadgeändringar fastställda av förbundsstämman finns nu att läsa via SvRF:s hemsida.