SLU genomför enkätundersökning i torkans spår

Adobe Stock
Sveriges lantbruksuniversitet med forskaren Sara Ringmark i spetsen genomför just nu en enkätundersökning, med frågor kring hästens utfodring i torkans spår. Läs mer om undersökningen samt svara via länk här.