Obefogad rädsla för smitta på sommarbeten

Risken att till exempel EHV-1-viruset ska smitta på bete när hästarna är friska är i princip obefintlig.