Djur hos Ystadfamiljen utreddes – ingen upptäckte barnen

Trots larmsignalerna om familjen i Ystad dröjde det flera år innan samhället ingrep. Men när larmet kom om att djur i familjen kunde fara illa kom reaktionen fort.