Två hedersdoktorer i veterinärmedicin

Sju personer har under året utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet. De promoveras i samband med doktorspromotionen.