Räddade häst som fastnat över bommen i transporten

Räddningstjänsten i Hörby-Höör fick rycka ut till riksväg 13, i höjd med korsningen till Fulltofta slott och Fulltofta...