Förbundet ger viss dispens från P70-kravet i fälttävlan

Flera ekipage har genomfört högre klasser än P70, men är ändå inte kvalade enligt TR IV moment 408.6.2. Därför har det nu beslutats att ge dessa ekipage möjlighet till dispens från det specifika P70-kravet.