Ny ridanläggning byggs i Malmö för jämställd idrott

Kommunen har i flera år arbetat strategiskt med att skapa goda förutsättningar för ridsporten att växa i Malmö. Som en del i det arbetet...