Webb-tv: Gnäggande gräsklippare gör sin första sommar

Många hektar gräs klipps runt om i Uppsala med hjälp av brukshästarna Kalle och Kåge.
– De är bättre än maskiner och gör människor glada, säger...