Enköping: Hänsyn till miljön ska tas i hästnäringen

Hur belastar hästar miljön? Den frågan tas upp på den hästkunskapsdag som länsstyrelsen arrangerar.