Lisen Bratt Fredricson vill se ändring i kommunerna

Lina Salomonsson
I en intervju med Kvällsposten slår Lisen Bratt Fredricson ett slag för ridskolor som ungdomsgårdar. Å andra sidan ser hon kritiskt på hur de många gånger mansstyrda kommunerna prioriterar.