Evidensia på väg att lägga ner ännu en hästklinik

Nu är också Evidensias hästklinik i Örebro på väg att läggas ner.