Tävlingsarrangör får böta för ändring av startlistan

Adobe Stock
När tävlingsarrangören valde att flytta ner två efteranmälda ekipage till slutet av startlistan fick en ryttare för kort tid på sig för framridning. Ryttaren valde att stryka sig och anmälde föreningen till SvRF:s disciplinnämnd som dömer föreningen att betala böter.