Forskning om hästens känslor beviljas finansiering

Adobe Stock och Tina Hedlund
Tre nya hästforskningsprojekt har beviljats medel av forskningsrådet Formas. I det ena projektet ska man titta närmare på hästens förväntansbeteende, för att öka förståelsen kring hur hästar uttrycker känslor.