Webb-tv: Gymnasieelever med brukskörning på schemat

"Brunte" är en förkortning av Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. De har gjort en film för att sprida kunskapen om brukshästen och dess användningsområde, samt för att få fler att intressera sig för brukshästkörning. I filmen deltar personal och  elever vid Strömma naturbrukscentrum, de berättar om arbetet med hästar och möjligheterna till arbete.