Pilotprojekt ska motverka övervikt hos hästar

BEVA
British Equine Veterinary Association (BEVA) har inlett ett pilotprojekt för att hantera hästfetma. Det går ut på att veterinären vid vaccination även bedömer hästens fysiska kondition – och noterar detta i passet enligt en färgskala.