Kräver bättring av djurägare – foder har legat i gödsel

Länsstyrelsens djurskyddsenhet har beslutat att en person i Västerås måste bättra sig gällande djurhållningen. Personen har fått uppmaning om att utfodra sina hästar på ett sätt så att...