Douglas har fått den bredd i stallet han strävat efter

Haide Westring
2019 var något av ett mellanår för Douglas Lindelöw, en medveten plan där han ville utveckla sina hästar i lugn och ro. Och det har gett resultat. I Scandinavium har han så här långt visat strålande form med både Jezebel och Cheldon.