Rättvik först ut i landet med certifierat hästgymnasium

Under 2019 arbetade personalen aktivt med att få en stämpel på att både häst- och utbildningsverksamheten på skolan håller hög nivå. Och i går damp beskedet ner. Nu är det klart att Stiernhööksgymnasiet är den första skolan i Sverige som...