Förbundskaptenerna kvar på sina poster över OS

Westring, Bank och Holcbecher
Förbundskaptenernas kontrakt sträcker sig ofta fyra år framåt i tiden – förbi nästa olympiska spel. När nu OS blev framflyttat kommer de med glädjande besked. Alla tre stannar över OS 2021.