SVA stöttar humansjukvården med coronanalyser

Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ställt om delar av verksamheten för att kunna analysera prover för sjukvårdens räkning...