Digitala lösningar för ridklubb i glesbygd

Strömsunds RK ligger i Norrlands inland, tio mil från närmaste stad. Tillgången till tränare är begränsad, och resekostnaderna för inhyrda tränare blir ofta ganska höga. Strömsund saknar tåg- och flygförbindelse och ibland är det inte ens möjligt för tränare att ta sig dit. Alternativet, att åka med hästen till träning är både tidskrävande och inte speciellt miljövänligt.