Så hanterar hästhållarna gödsel

Adobe Stock
När den så kallade gödselutredningen (SOU 2020:10) gick ut på remiss blev den kritiserad av många. Dels för att den påstod saker om hästhållningen som många inte håller med om. Inför sitt remissvar genomförde Svenska ridsportförbundet en enkät för att få svar på hur hästägare egentligen hanterar hästgödsel.