Webbradio: Kommun överklagar gymnasiesärskola

Sala kommun har överklagat Skolinspektionens beslut att ge tillstånd till Mälardalens ridgymnasium i Västerås att starta gymnasiesärskola med hästinriktning. Sala kommun har en liknande utbildning och är rädda att tappa sitt elevunderlag. Lyssna på P4 Västmanlands inslag nedan: