Vill veta mer om träning och smärta hos ryttare

Adobe Stock
Cecilia Jönsson och Isabelle Sigridsson går femte terminen på fysioterapiprogrammet vid Lunds universitet. I deras kandidatuppsats vill de veta mer om smärta och träning hos ryttare, bland annat söker de svar genom en enkät.