Jonas Holmberg lämnar sina uppdrag inom SvRF

Adobe Stock, privat
Jonas Holmberg har lämnat som ordförande i hoppkommittén och banbyggarnämnden med omedelbar verkan. När tävlingssektionen meddelade att han, med nio dagars varsel, skulle entledigas valde han att lämna direkt i onsdags förra veckan.