Veterinär: Synnedsättning hos häst

Adobe Stock, Jennie Börs (porträtt)
Det finns många sjukdomar i ögon och synbanor som kan påverka seendet, och därmed orsaka nedsatt prestation och förändrat beteende. Under evolutionen har olika arter utvecklat ett anpassat synsinne för att kunna överleva på bästa sätt i sin miljö.