Förbjuds att handla med hästar – överklagan avslogs

Adobe Stock
En hästhandlare i Skåne förbjuds att handla med hästar. Länsstyrelsens förbud är förenat med vite om 50 000 kronor per häst och kontrolltillfälle. Länsstyrelsens beslut hade överklagats till förvaltningsrätten som gav avslag.