Får tillståndet att driva ridskola indraget

Adobe Stock
En hästföretagare i Skåne har fått sitt paragraf 16-tillstånd att driva ridskola indraget av länsstyrelsen. Detta efter åratal av anmärkningar på brister i hästhållningen. Hästföretagaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gav avslag.