Nominera till Lövstas hållbarhetspris

Inga Lill Snitt
Sedan 2016 har Lövsta Future Challenge prisat personer, organisationer och företag för deras goda hållbarhetsinitiativ inom hästnäringen. Nu är det dags att nominera årets pristagare.