Trevlig hästgård med oändliga ridvägar

I skånska Klippan finns en fin liten gård med vackert boningshus samt ett stall med sex boxar. Här finns det många vackra ridvägar och det är även schaktat för att anlägga en ridbana.