Ny forskning om fri fekal vätska hos häst

Carin Wrange/SLU och Adobe Stock
Vissa hästar drabbas av så kallad fri fekal vätska, men varför? I en ny doktorsavhandling har man undersökt om det kan ha ett samband med hästens foder eller om bakterierna i träcken visar på en störning i hästens mage och tarm.