42 000 år gammalt föl hade flytande blod i sig

Mänskligheten har ännu inte lyckats komma på hur man får utdöda arter att återuppstå, men ett fynd i norra Ryssland väcker nu hopp hos...