Ängsmarker återskapas – med hjälp av hästkraft

Flerhundraåriga ängsmarker återskapas nu i Nacka. Det sker vid Klisätra vid Ältasjön och innebär att gräsmarker slås med hästdrivna redskap, för att gynna djurlivet.